Актуално разполагаме с 45 транспортни средства. Всички влекачи са с марка ВОЛВО. Автомобилите, с които фирмата ни оперира, покриват стандартите за вредни емисии EURO5, EEV и EURO6.